Đánh giá bài viết

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã nghiên cứu ảnh hưởng lâu dài của loại axít benzoic cho lợn ăn (BA) và canxi clorua (CaCl2) tới cân bằng khoáng chất và hoạt động của vi sinh vật trong đường tiêu hóa của lợn.

24 con lợn trong một thiết kế thí nghiệm được cho ăn bốn chế độ ăn bao hàm các kết hợp từ 0 hoặc 10 gkg BA và 0 hoặc 20 gkg CaCl2. Đối với chế độ ăn không có CaCl2, canxi cacbonat (CaCO3) được bổ sung thêm để cung cấp các mức đẳng mol của Canxi. Những con lợn được cho ăn chế độ ăn từ thời điểm chúng có trọng lượng 36 kg đến khi đạt trọng lượng giết mổ 113 kg, và chúng được nuôi nhốt trong những chuồng nuôi cân bằng trong 12 ngày từ 60-66 kg trọng lượng. Bổ sung BA vàhoặc CaCl2 chỉ có ảnh hưởng nhỏ tới tích lũy axit hữu cơ tiêu hóa được (acetate, propionate, butyrate và lactate) trong đường tiêu hóa của lợn. Tuy nhiên, đã quan sát thấy một sự sụt giảm (P 0,01) nồng độ tiêu hóa được đối với acetate và propionate trong tiêu hóa ở ruột kết đối với chế độ ăn bổ sung CaCl2. Thêm vào đó, bổ sung CaCl2 đã làm giảm (p 0,01) nồng độ của axít lactic trong dạ dày. Trong nước tiểu, pH đã giảm đối với BA (p = 0,04) và CaCl2 (p 0,01). Chế độ ăn kết hợp BAvà CaCl2 dẫn đến mức duy trì thấp nhất của P (p = 0,03) và Canxi (p 0,01). Xương chi (Metacarpal III) nhẹ hơn (p = 0,04) và ngắn hơn (p = 0,02) khi thay thế CaCO3 bằng CaCl2, nhưng bổ sung BA không gây ảnh hưởng gì. Cả hai thay thế CaCO3 bằng bổ sung BA và CaCl2 đều đã làm giảm nồng độ trong xương của p (p 0,05), trong khi nồng độ canxi không bị ảnh hưởng. Mật độ khoáng chất tổng số trong xương đã giảm (p 0,01) ở vùng giữa và vùng ngoại biên bởi BA và đã giảm (p 0,01) trong vùng gần gốc, giữa, và ngoại biên bởi CaCl2.

Tóm lại, bổ sung chế độ ăn với BA và thay thế CaCO3 bằng CaCl2 ảnh hưởng đến cân bằng dinh dưỡng của P và Ca. Hàm lượng khoáng chất và mật độ khoáng tổng số của xương chi III đã giảm thông qua biện pháp bổ sung BA và thông qua thay thế CaCO3 với CaCl2. Hiệu lực kết hợp của BA và bằng cách thay thế CaCO3 với CaCl2 có thể làm giảm độ chắc của xương trong quá trình cho ăn lâu dài.

M.T. (Theo Pigprogress)
Nguồn: Bộ NN&PTNT