Bảng thống kê các loại phân đạm

Khởi tạo bởi : 10-Nov-2016 Số lượng truy cập: 1445 Bình luận: 0

Phân đạm là từ chung, dùng để chỉ các loại phân có chứa nitơ. Nhiều người muốn thay chữ phân đạm bằng phân Nitơ, nhưng chúng tôi thiết nghĩ từ phân đạm đã quá quen với nông dân ta, đã Việt hóa không nhất thiết phải thay đổi bằng một từ khác.

Các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây

Khởi tạo bởi : 10-Nov-2016 Số lượng truy cập: 1426 Bình luận: 0

Phân bón là thức ăn của cây trồng, thiếu phân cây không thể sinh trưởng và cho năng suất, phẩm chất cao. Phân bón có vai trò rất quan trọng trong việc thâm canh tăng năng suất, bảo vệ cây trồng và nâng cao độ phì nhiêu của đất.

Các loại kali (K) được sử dụng làm phân trong nông nghiệp

Khởi tạo bởi : 09-Nov-2016 Số lượng truy cập: 4218 Bình luận: 0

Hàm lượng kali trong các hóa chất sử dụng làm phân bón được tính dưới dạng K2O. Có các loại thông dụng dưới đây:

Các loại phân đạm chính sử dụng trong nông nghiệp

Khởi tạo bởi : 10-Nov-2016 Số lượng truy cập: 6310 Bình luận: 0

Phân đạm là từ chung, dùng để chỉ các loại phân có chứa nitơ. Nhiều người muốn thay chữ phân đạm bằng phân Nitơ, nhưng chúng tôi thiết nghĩ từ phân đạm đã quá quen với nông dân ta, đã Việt hóa không nhất thiết phải thay đổi bằng một từ khác.

Cách chọn loại phân đạm phù hợp hiệu quả cây trồng

Khởi tạo bởi : 10-Nov-2016 Số lượng truy cập: 1589 Bình luận: 0

Tài liệu nghiên cứu về vai trò sinh lý của hai ion amôn và nitrat rất nhiều. Tuy nhiên thực tiễn chỉ ra rằng bón cây bằng đạm amôn và nitrat về mặt đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cây không sai khác nhiều lắm.

Cách tính công thức phân pha trộn

Khởi tạo bởi : 10-Nov-2016 Số lượng truy cập: 2808 Bình luận: 0

 Hiện nay, nhiều nơi sản xuất rất nhiều loại phân hổn hợp với nhiều tỷ lệ NPK khác nhau nên bà con nông dân tùy giá cả từng lúc và khả năng thanh toán có thể tự chọn lựa để mua, tuy nhiên nếu muốn pha trộn để sử dụng hợp lý thì ta có thể thực hiện được,

Hướng dẫn sử dụng phân đạm

Khởi tạo bởi : 10-Nov-2016 Số lượng truy cập: 6736 Bình luận: 0

Phân đạm là từ chung, dùng để chỉ các loại phân có chứa nitơ. Nhiều người muốn thay chữ phân đạm bằng phân Nitơ, nhưng chúng tôi thiết nghĩ từ phân đạm đã quá quen với nông dân ta, đã Việt hóa không nhất thiết phải thay đổi bằng một từ khác.