Công nghệ sản xuất axit axetic của BASF

Khởi tạo bởi : 09-Oct-2016 Số lượng truy cập: 4002 Bình luận: 0

Để sản xuất axit axetic, người ta có thể đi từ những nguồn nguyên liệu khác nhau, bằng các phương pháp khác nhau như: phương pháp tổng hợp, phương pháp hoá học gỗ, phương pháp vi sinh.

Kỹ thuật nuôi tằm tiên tiến

Khởi tạo bởi : 15-Dec-2015 Số lượng truy cập: 2208 Bình luận: 0

Tiếp cận những giống dâu mới, áp dụng những phương thức, kỹ thuật nuôi tằm tiên tiến, đồng thời mạnh dạn thay đổi thói quen canh tác đã giúp cho nhiều hộ trồng dâu, nuôi tằm ở tỉnh Lâm Đồng phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Tác dụng canxi clorua (CaCl2) trong chăn nuôi

Khởi tạo bởi : 16-Mar-2017 Số lượng truy cập: 2529 Bình luận: 0

Thức ăn axít hóa giúp giảm phát thải khí nitơ trong chăn nuôi lợn, nhưng nó có ảnh hưởng gì về lâu dài tới khoáng hóa xương và cân bằng khoáng chất ở lợn